Büromuz sağlık hukuku alanında uzman bir kadro ile sağlık personelinin tıbbi hatalarından doğacak sorumluluk, hasta ve hekim hakları, özel sağlık kuruluşları yönetimi ile sağlık kuruluşları ve çalışanlarına yönelik kurumsal ve mesleki sorumluluk sigortaları, klinik araştırma sözleşmeleri, tıbbi cihaz sözleşmeleri, bilişim sözleşmeleri, Özel Hastaneler Yönetmeliği kapsamında ruhsat devir sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresinin yanı sıra Sosyal Güvenlik Kurumu ile olan ihtilaflara ilişkin danışmanlık ve dava takibi süreçlerinde aktif olarak yer almaktadır.


Hasta doktor ilişkisi çerçevesinde yaşanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi, bu süreçte işlenen suçların ceza hukuku boyutunda değerlendirilmesi konularında da müvekkillerine geniş kapsamlı bir hizmet vermektedir. Bu kapsamda hastalara yanlış teşhis konulması, yanlış tedavi uygulanması, hatalı cerrahi müdahalede bulunulması, yanlış ilaç yazılması ve benzeri gibi uygulanan tedaviye veya tedavinin ihmaline ilişkin olarak doktorlar ve diğer sağlık görevlileri hakkında açılan tazminat ve ceza davaları Hukuk Büromuz tarafından takip edilmektedir.


22.07.2020 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile tıbbi uygulama hatası iddiası ile tazminat davası açılabilmesi için arabulucu başvurusunun dava şartı haline gelmesi ile birlikte arabulucu müzakerelerinin etkin şekilde yürütülmesi oldukça önem kazanmıştır. Bu yöndeki güncel gelişmelerle birlikte Hukuk Büromuz tıbbi uygulama hatası iddialarını arabulucu sürecinde doğru biçimde ele alınarak dava yoluna gitmeksizin uyuşmazlıkların çözülmesi konusunda da müvekkillerine etkin hizmet vermektedir.