Bilgi, modern yaşamın en önemli değerlerinden biridir. Her gün, devlet kurumları ve özel kuruluşlar; bireyler hakkında önemli miktarda veriyi toplamakta, saklamakta, islemekte ve nakil etmektedirler. Teknolojinin gelişmesi, kişilerin bilgiyi paylaşması ve dünya çapında yayılmasına izin verecek şekilde; kişilerin bilgilerinin kontrolünü kaybederek, kendilerine karşı kullanılması gibi tehlikeli durumların oluşmasına sebep olmaktadır. Kisisel verilerin korunması, bireylerin verilerinin başka kişi veya kuruluşlar tarafından yetkisiz kullanımına karşı sahip oldukları bir haktır. 6098 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (KVKK) kabulü ile ülkemizde de yeni bir döneme girilmiş olup, anılan Kanun vatandaşları, veri sorumlusu olarak tanımladığı gerçek ve tüzel kişilere karşı birtakım haklarla donatırken veri sorumlularına da birtakım yükümlülükler getirmiştir. Bu yükümlülükler şirketlerin özellikle bilgi işlem ve insan kaynakları birimlerini ilgilendirmektedir.

 

Hukuk Büromuzun Müvekkillerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyum süreçlerinin tamamlanması kapsamında verdiği hizmetlerden bazıları:

  • İlgili mevzuat kapsamında müvekkillerin tâbi oldukları yükümlülüklerin tespiti ve analizi;
  • KVKK uyumluluk projelerinin yürütülmesi, kişisel verilerin tespit edilmesi, kişisel veri envanterinin çıkarılması, kişisel veri işleme amaçlarının belirlenmesi ve hukuka uygunluk denetimi, Veri Saklama ve İmha Politikası hazırlanması;
  • Verbis'e kayıt konusunda destek verilmesi;
  • Aydınlatma-onay metinlerinin hazırlanması;
  • Müvekkillerin taraf oldukları sözleşmelerin kişisel veriler ve gizlilik hükümleri içerip içermediğinin gözden geçirilmesi;
  • İş hukuk anlamında hazırlanması gereken belgelerin hazırlanması;
  • Kişisel verilerin farkındalığının oluşturulması amacıyla eğitim düzenlenmesi.