Ticari sırların, telif haklarının, fikir ve sanat eserlerinin, markaların, patentlerin, tasarımların korunması, bunların kullanılması veya kullandırılmasına yönelik lisans veya devir sözleşmelerinin hazırlanması, marka tescil başvurularının yapılması, mali hakların devri sözleşmelerinin hazırlanması konularında edinmiş olduğumuz bilgi ve tecrübelerimizle yerli ve yabancı kişilere ve şirketlere yardımcı olmaktayız.

 

Fikri ve Sınai Haklar & Bilişim Teknolojileri konusunda size aşağıdaki alanlarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sağlamaktayız:

 • Birleşme ve devralmalarda, finansman veya kredi sağlanması işlemlerinde fikri ve sınai hakların devri, lisanslandırılması, teminat veya sermaye olarak gösterilmesi;
 • Marka araştırmaları yapılması, markaların seçimi, kullanımı ve korunması;
 • Rakip markaların analizi yapılmak suretiyle başvurulacak markaların elverişliliğine ilişkin araştırmaların ve hukuki analiz ve değerlendirmelerin yapılması;
 • Müzakereler veya herhangi bir ticari ilişkiye girilmesinden önce paylaşılabilecek özel bilgilerin, fikirlerin, projelerin, ticari sırların korunmasına yönelik kullanılmak üzere gizlilik sözleşmeleri hazırlanması,
 • Marka tescil başvuru dosyalarının hazırlanması, yenileme taleplerinin yapılması; marka tescil başvurularına itirazların ve/veya itirazlara cevapların hazırlanması;
 • Mahkemelerde dava açmak veya davalara cevap vermek kaydı ile marka hukuku, patent hukuku, telif hakları, eser sahibi hakları konularında müvekkillerin temsil edilmesi;
 • Lisans sözleşmelerinin hazırlanması, fikri ve sınai haklar distribütörlük sözleşmelerinin, gizlilik sözleşmelerinin, devir sözleşmelerinin, teminat sözleşmelerinin, yazılım geliştirme ve lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi;
 • apımcı, oyuncu, sanatçı, eser ve reklam sözleşmelerinin hazırlanması; program yapımcılığı, televizyon programları ve reklam hukuku konularında hukuki danışmanlık hizmetleri;
 • Bilgisayar sistemlerinin, yazılımların ve ağların korunmasına ilişkin hukuki danışmanlık hizmetlerinin sağlanması;
 • İstihdam edilen personel tarafından ortaya çıkarılan eserlere (yazılım, tasarım, edebi eser, musiki eserler, sinema, güzel sanat eseri, işlenmeler, derlemeler) ilişkin hak sahipliğinin belirlenmesi ve korunması,
 • Elektronik ticarete, arama motorlarına ve web sitesi içeriklerine  ilişkin fikri ve sınai hak ihlali değerlendirmelerinin yapılması, haksız rekabet analizlerinin yapılması, bunlara ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi ve gerekli hukuki aksiyonun alınması.